Symulacja RAVEN13

Symulacja Raven13 jest bardzo dynamiczną i głęboko angażującą symulacją nowoczesnego projektu.
Raven13 to symulacja akcji ratowniczej prowadzonej na podwodnej stacji badawczej. W wyniku trzęsienia ziemi cała stacja jest zagrożona. Los osób uwięzionych pod wodą zależy od umiejętności zespołu ratowniczego, m. in.: umiejętności planowania, komunikowania się i skutecznego działania.
Symulacja Raven13 toczy się jednocześnie w przestrzeni realnej i wirtualnej.
Każdy uczestnik podejmuje decyzje poprzez aplikację na telefonie (lub tablecie). Papierowa lub wirtualna mapa pomagają zespołowi w wymianie informacji i organizowaniu wspólnej pracy.

Warsztat z Symulacją Raven13 może posłużyć do ćwiczenia szerokiego zakresu umiejętności, dlatego też jego cele ustalane są z Klientami indywidualnie.

Dla kogo:

  • kadra menedżerska wszystkich szczebli,
  • pracownicy

Główne obszary zastosowań:

  • przywództwo
  • zarządzanie zespołem
  • integracja i współpraca w zespole
  • zaawansowana zaawansowana komunikacja: planowanie komunikacji, wyznaczanie celów,
    monitorowanie, informacja zwrotna

  • rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
  • planowanie strategii

Symulacja CHRONO jest odporna na pandemię — może być wykorzystywana w formie warsztatu zdalnego równie łatwo, jak w formie warsztatu stacjonarnego.