Symulacja CHRONO

SYMUACJA CHRONO jest prostą i przyjazną sztuczną inteligencją opartą na Modelu DISC.
CHRONO może symulować kilka różnych typów osobowości i pozwala na przeprowadzenie „rozmowy” z każdym z nich za pomocą specjalnych kart.
W obecnym świecie liczy się nie tylko to, CO mówimy, ale również (a może przede wszystkim?) to, JAK mówimy.
Każdy pomysł możemy przedstawiać krótko lub długo. Możemy opisać ideę jako nową i rewolucyjną albo jako niewielkie udoskonalenie wypróbowanej drogi. Tylko od nas zależy JAK „sprzedamy” nasz pomysł, ideę, produkt.
To my wybieramy punkty, na których się skupimy i te, które pominiemy. CHRONO pozwala doświadczyć, jak wybrany rozmówca zareaguje na różne sposoby prowadzenia rozmowy. Dzięki temu uczestnik warsztatu może trenować umiejętność prowadzenia rozmowy dopasowanej do różnych typów rozmówców.
Każdy uczestnik podejmuje decyzje poprzez aplikację na telefonie (lub tablecie).

Cel: Ćwiczenie umiejętności komunikacji z osobami o różnych typach osobowości.

Dla kogo:

  • kadra menedżerska wszystkich szczebli,
  • pracownicy

Główne obszary zastosowań:

  • trening umiejętności prowadzenia rozmowy z Klientem/Współpracownikiem
  • przywództwo
  • trening sprzedażowy
  • przekonywanie
  • motywowanie
  • negocjacje
  • coaching indywidualny/zespołowy

Symulacja CHRONO jest odporna na pandemię — może być wykorzystywana w formie warsztatu zdalnego równie łatwo, jak w formie warsztatu stacjonarnego.