Motywacja i automotywacja

Cel: poszerzenie i uporządkowanie wiedzy z zakresu motywowania zespołów; podniesienie umiejętności motywowania pozafinansowego.

Zagadnienia:

  • Istota motywowania
  • Analiza czynników podnoszących poziom motywacji
  • Analiza typowych błędów w motywowaniu i angażowaniu personelu
  • Znaczenie informacji zwrotnej (feedback) w motywowaniu do pracy
  • Potrzeba uznania i akceptacji
  • Uświadamianie kluczowej roli postawy i zachowań lidera w budowaniu ducha zespołu, rozwiązywania trudnych sytuacji, zapobiegania konfliktom