Telefon – skuteczne narzędzie obsługi klienta w firmie

Cel: doskonalenie umiejętności komunikowania się przez telefon, uświadomienie roli tonu głosu w budowaniu pozytywnych relacji z klientami i tworzeniu profesjonalnego wizerunku Firmy; analiza i doskonalenie indywidualnych predyspozycji i umiejętności; kształtowanie postawy osobistej odpowiedzialności za kontakt z klientem.

Zagadnienia:

  • Specyfika komunikowania się przez telefon
  • Głos – podstawowe narzędzie w rozmowie telefonicznej
  • Dobór treści i formy przekazu do celów rozmowy
  • Fazy rozmowy telefonicznej
  • Zasady komunikacji – formułowanie skutecznej i sugestywnej wypowiedzi, słuchanie klienta, zadawanie pytań
  • Techniki asertywne w obsłudze telefonicznej