Leadership w prostych krokach

Cel: pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności przywódczych; kształtowanie postawy lidera.

Zagadnienia:

  • Czym jest przywództwo?
  • Cechy lidera
  • Teorie przywództwa i ich zastosowanie w praktyce
  • Funkcje przywództwa
  • Rola lidera w budowaniu efektywnego zespołu