Potęga zmiany

Cel: pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu zarządzania zmianą; świadome kreowanie własnej postawy jako lidera zmian.

Zagadnienia:

  • Proces i etapy zmiany
  • Bariery organizacyjne i indywidualne blokujące sprawne wprowadzanie zmian
  • Postawy pracowników wobec zmian
  • Komunikowanie zmian w organizacji
  • Opór wobec zmian
  • Pokonywanie barier wprowadzania zmian
  • Fazy adaptacji do zmian
  • Wpływ stresu na implementację zmian