Radzenie sobie w sytuacji kryzysowej

Kryzys jest sytuacją, która może dotknąć każdego. Charakteryzuje się nagłym początkiem i intensywnym przebiegiem, często w znaczący sposób osłabiając czy wręcz uniemożliwiając skuteczne funkcjonowanie. Na szczęście istnieją różne metody, które ułatwiają poradzenie sobie w obliczu kryzysu.

 

Proponowany warsztat skupia się na treningu umiejętności przydatnych w radzeniu sobie z różnorodnymi kryzysami, zarówno indywidualnymi, jak i tymi związanymi z funkcjonowaniem grupy czy organizacji. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jaki jest aktualny stan wiedzy dotyczącej funkcjonowania człowieka w sytuacji kryzysu, poznają procedury i metody działania skuteczne w takiej sytuacji, a także będą mieli okazję do autodiagnozy własnych zasobów i ograniczeń.

Warsztat podzielony jest na trzy części. W trakcie pierwszej części zaplanowane są krótkie moduły teoretyczne na zmianę z ćwiczeniami praktycznymi, w drugiej części uczestnicy wezmą udział w grze symulacyjnej sytuacji kryzysowej, zaś trzecia część poświęcona będzie przedyskutowaniu nowych umiejętności i doświadczeń, a także autorefleksji i autodiagnozie własnych zasobów.

Cele warsztatu:

  • przedstawienie i trening procedur działania w sytuacji kryzysowej
  • możliwość sprawdzenia się w sytuacji symulacji kryzysu
  • identyfikacja własnych zasobów i stylu działania w sytuacji kryzysowej

Trenowane umiejętności:

  • diagnoza sytuacji kryzysowej
  • identyfikacja istniejących zasobów
  • strukturyzacja zadania do wykonania
  • realistyczna ocena czasu
  • identyfikacja priorytetów
  • tworzenie efektywnych planów
  • elementy zarządzania kryzysem

Ekspert:

AGNIESZKA BRATKIEWICZ – doktor psychologii, ekspert w dziedzinie rozwiązywania sytuacji kryzysowych, trener biznesu

AGNIESZKA BRATKIEWICZ – doktor psychologii, ekspert w dziedzinie rozwiązywania sytuacji kryzysowych, trener biznesu

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studnia doktoranckie na Wydziale Psychologii SWPS i PAN, współpracuje z Uniwersytetem SWPS jako wykładowca akademicki, a także z Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS jako interwent kryzysowy (ekspert prasowy SWPS w dziedzinie interwencji kryzysowej). Jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym. W swojej pracy zawodowej łączy zainteresowania poznawcze (doktorat z wyróżnieniem dotyczący ekonomii behawioralnej i problematyki decyzji) z klinicznymi (interwencja kryzysowa, pomoc psychologiczna i diagnoza).

Współtworzy i prowadzi liczne projekty badawcze (m.in. stworzenie procedur do badania decyzji w sytuacjach pewnych i ryzykownych, adaptacja i tworzenie kwestionariuszy, prowadzenie i analiza wywiadów psychologicznych). Od kilku lat regularnie współpracuje z firmami badań rynku (Glimpse, Zymetria) przy projektowaniu i realizacji badań jakościowych (układanie scenariuszy badania, prowadzenie IDI, diad, fokusów i wywiadów etnograficznych, przygotowywanie raportów)

Równolegle do pracy na uczelni, od ponad 10 lat zajmuje się prowadzeniem różnego rodzaju warsztatów i szkoleń – ukończyła specjalizację „Praca z klientem indywidualnym i grupą”, realizowaną przy współpracy z Laboratorium Psychoedukacji z oceną bdb, w późniejszym okresie projektowała, prowadziła oraz ewaluowała liczne warsztaty: terapeutyczne, szkoleniowe i biznesowe (gł. tematyka: komunikacja interpersonalna, negocjacje, projektowanie współpracy, asertywność, kreatywność, techniki opanowania stresu, radzenie sobie w sytuacji trudnej, warsztaty antydyskryminacyjne). Uczy projektowania i prowadzenia warsztatów dla studentów.

Certyfikaty terapeutyczne:

   • Certyfikat terapeuty krótkoterminowej terapii eklektycznej PTSD (Brief Eclectric Psychotherapy for PTSD, BEPP)
   • Liczne szkolenia związane z certyfikatem European Society for Traumatic Stress Studies z Psychotraumatologii (m.in. „Podstawowe zagadnienia z psychotraumatologii”, „Żałoba potraumatyczna”, „Early interventions”, „Complex trauma”, „Psychodynamic therapy in PTSD”)

Udział w konferencjach, m.in.:

   • Wygłoszenie referatu „Uznanie społeczne osoby jako ofiary traumy w kontekście różnego typu zdarzeń traumatycznych”, Pierwsza Polska Konferencja Psychologii Klinicznej (2014),
   • Członek komitetu organizacyjnego European Workshops On Traumatic Stress (EWOTS‘ 2009), wspłprowadzenie warsztatu szkolenia podstawowego do uzyskania certyfikatu z psychotraumatologii ESTSS „Podstawowe zagadnienia z psychotraumatologii”
   • Wygłoszenie wykładu otwartego „Temporal Influences on Making Plans” w ramach Kolloquium Sozialpsychologie, Uniwersytet w Bielefeld.
   • Prezentacja posteru na konferencji psychologicznej European Conference On Traumatic Stress (ECOTS’2003) w Berlinie. („Prevalence of traumatic events and posttraumatic symptoms among a sample of depressed psychiatric inpatients”, współautor: M. Lis-Turlejska)

Kluczowe projekty w obszarze interwencji kryzysowej:

   • Organizacja pomocy dla pracowników Kancelarii Prezydenta po katastrofie smoleńskiej jako kierownik Zespołu Interwencji Kryzysowych SWPS (prowadzenie warsztatów wyjazdowych, pomoc indywidualna). Rekomendacja od Szefa Kancelarii Prezydenta RP
   • Organizacja pomocy psychologicznej dla rodzin poszkodowanych podpaleniem dwóch pracownic OPS w Makowie Mazowieckim
   • Organizacja pomocy (procedury działania, opieka grupowa indywidualna) dla szkoły prywatnej
    w Warszawie Didasko po nagłej śmierci jednego z uczniów

   • Ułożenie i przeszkolenie psychologów szkolnych w Warszawie w kwestii procedur interwencji
    w przypadku zażywania przez ucznia dopalaczy (dla PAO)

   • Liczne przypadki pracy z klientami indywidualnymi, dotyczącymi następujących sytuacji: nagła strata (żałoba, rozstanie, utrata pracy), doświadczenie katastrofy (katastrofy naturalne, wypadki), doświadczenie przemocy (stalking, mobbing, przemoc seksualna), zagrożenie samobójstwem

Zrealizowane inne projekty:

   • Współpraca ekspercka przy organizacji akcji „piłem – nie jadę – reaguję” (edycja 2015) dla Pernod-Ricard (ułożenie procedury działania, prezentacja procedury na gali, prezentacja dla mediów)
   • Współpraca ekspercka przy komentowaniu badań dla marki Tiger
   • Ewaluacja psychologiczna kandydatów na misje zagraniczne dla MSZ w ramach współpracy
    z SWPS (dwie edycje)

   • Realizacja akcji finansowanej przez grant UE „Jestem gejem, jestem lesbijką, komu mogę
    o tym powiedzieć” dla Kampanii Przeciw Homofobii – projekt i prowadzenie szkoleń, publikacja szkoleniowa (z M. Abramowicz)

Wybrani Klienci: mBank, USP Pharmacia, Danone, Loreal-Lancome, grupa Żywiec-Heineken, Unilever, Tesco, Storck, Kimberly-Clark, Hochland, Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców, Fundacja Komunikacji Społecznej.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. Kopiowanie w celach komercyjnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą jest zabronione zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83).