Ocena pracownicza

Cel: pogłębienie wiedzy z zakresu roli i funkcji oceny oraz jej miejsca w cyklu komunikacji z pracownikiem; doskonalenie umiejętności koncentrujących się na rzetelnym przeprowadzeniu rozmowy oceniającej i zbudowaniu programów rozwojowych/naprawczych.

Zagadnienia:

  • Czym jest ocena pracownicza i czemu służy
  • Rodzaje systemów ocen pracowniczych
  • Kompetencje – w jaki sposób korzystać z nich podczas procesu oceniania
  • Proces i narzędzia oceny
  • Błędy w ocenie i jak się ich wystrzegać
  • Zasady prowadzenia rozmowy oceniającej
  • Programy rozwojowe i naprawcze
  • Korzyści i zagrożenia w procesie oceny