W dążeniu do celu

Cel: dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących organizacji pracy własnej i współpracowników; podniesienie efektywności pracy poprzez nabycie umiejętności planowania, określania priorytetów, wyznaczania celów; kształtowanie postawy osobistej odpowiedzialności za realizowane cele i zadania.

Zagadnienia:

  • Znaczenie czasu i rola zarządzania własnym czasem
  • Analiza dotychczasowego stylu pracy
  • Zasady dobrej organizacji pracy
  • Istota planowania
  • Wyznaczanie celów
  • Ustalanie priorytetów, podejmowanie decyzji
  • Stres, a efektywność pracy
  • Techniki antystresowe