MÓZG LIDERA

„Jak dzięki odkryciom nauki o mózgu staniesz się skuteczniejszym menedżerem – przywódcą”.

Uczestniczymy w szkoleniach, dzięki którym nabywamy wielu kompetencji miękkich, uczymy się obsługiwać komputery i różne programy, ale nie uczymy się, jak w sposób maksymalnie skuteczny posługiwać się najbardziej skomplikowanym narzędziem, w jaki wyposażyła nas natura – naszym MÓZGIEM.

Mózg ze świata zewnętrznego odbiera sygnały wykorzystując 5 milionów neuronów, głównie związanych ze wzrokiem i słuchem. Kora mózgowa, w której zachodzą wszystkie złożone procesy analizy, podejmowania decyzji, planowania składa się z około 15 miliardów neuronów. Można więc powiedzieć, że mózg wykonuje prace głównie na swoją rzecz, gdyż na kontakt ze światem zewnętrznym wykorzystuje zaledwie 0,3 promile (!) swoich zasobów. Jednocześnie w ciągu każdej sekundy mózg przyjmuje około 200 megabajtów informacji. Obrazowo można to porównać z sytuacją, kiedy w ciągu jednej sekundy oglądamy w przyspieszonym tempie 6 minut filmu.

Nic więc dziwnego, że widzimy i słyszymy w sposób świadomy tylko to, co mózg chce, abyśmy widzieli i słyszeli, a na dużą część informacji nie tylko nie jesteśmy w stanie zareagować, ale nawet świadomie jej zauważyć. To tłumaczy również fakt, dlaczego tak trudno czasami ludziom się porozumieć i wzajemnie zrozumieć. To również pokazuje, jak ważna dla każdego lidera/menedżera jest znajomość prawideł i reguł, według których działa mózg. Bez tej wiedzy niezwykle trudno jest im odpowiednio komunikować się z innymi i skutecznie ich motywować, jak i optymalnie podejmować własne decyzje i rozwiązywać pojawiające się problemy.

Kolejny powód, dla którego znajomość działania mózgu jest praktycznie niezbędna dla każdego lidera/menedżera zawiera się w spostrzeżeniu, że szybko zmieniający się wokół świat stawia nowe wyzwania przed menedżerami. Aby osiągnąć sukces zarówno osobisty, jak i sukces organizacji, dla których pracują już nie wystarcza, że będą jedynie kierowali pracą swoich podwładnych.

Chcąc wyzwolić pełen potencjał swoich pracowników, muszą stać się dla nich prawdziwymi, świadomymi liderami, którzy umieją szybko i zdecydowanie i co najważniejsze skutecznie reagować na zachodzące zmiany. Nie będzie to możliwe bez zrozumienia, że mogą to osiągnąć dzięki umiejętności zmiany sposobu myślenia swojego i swoich ludzi. Elastycznie reagowanie przez menedżerów na zachodzące zmiany będzie od nich wymagało umiejętności zarządzenia zmianą przede wszystkim dotychczasowego sposobu myślenia, zarówno ich, jak i zespołów, którym przewodzą. Jedynie zmiana sposobu myślenia gwarantuje, że zmiany będą trwałe. Żeby to było możliwe, menedżer powinien być wspierany przez wiedzę, jak działa mózg, którym posługujemy się w sposób nie zawsze doskonały.

Dla kogo te warsztaty?

  • Warsztaty będą szczególnie pomocne dla wszystkich menedżerów i liderów zainteresowanych rozwojem własnych umiejętności przywódczych oraz osób, które pragną stać się przywódcami przyjaznymi mózgowi.
  • Zapraszamy również szefów działów HR, którzy poszukują nowych, atrakcyjnych, inspirujących i efektywnych obszarów rozwoju menedżerów w swoich firmach.

Program szkolenia

Szkolenie dwudniowe

Z myślą o menedżerach, którzy pragną stać się skutecznymi przywódcami, wykorzystującymi w swojej praktyce zawodowej wyniki badań nad mózgiem, czyli menedżerami zarządzającymi w sposób przyjazny mózgowi (zarówno ich własnemu, jak i osób, z którymi wchodzą w relacje zarówno zawodowe, jak i prywatne), opracowaliśmy cykl warsztatów.

W czasie 2-dniowych warsztatów uczestnicy znajdą między innymi odpowiedzi na pytania:

   • Co oznacza i dlaczego jest ważne Przywództwo Przyjazne Mózgowi?
   • Czym jest i z czego się składa neurowstęga przywództwa?
   • Kiedy mózg decyduje za nas i jak się przed tym bronić?
   • Dlaczego ludzie są przeciwni zmianom, nawet wbrew ich własnym interesom?
   • Jak wiedza o mózgu pozwala Ci się optymalnie komunikować i skutecznie motywować?
   • Co wiedza o mózgu mówi o podejmowaniu najlepszych decyzji i rozwiązywaniu pojawiających się problemów?
   • Jak zarządzać emocjami swoimi i innych i dlaczego to takie ważne?
   • Jak sprawnie współpracować z innymi?
   • Jak w tym pomaga znajomość i stosowanie Modelu Potrzeb Społecznych Mózgu P-BRAIN?
   • Jakie są kompetencje neuroprzywódcy i jak je rozwijać?
   • … i wiele, wiele innych

 

Ekspert:

DARIUSZ NIEDZIESKI – coach, mentor, trener biznesu

DARIUSZ NIEDZIESKI – coach, mentor, trener biznesu

DN

Absolwent Politechniki Warszawskiej – Wydziału Mechatroniki oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Studia Podyplomowe. Ukończył Studia Doktoranckie, przygotowując pracę doktorską „Rola średniego szczebla zarządzania w sytuacjach kryzysowych w firmie”.

 

 

 

Uczestniczył w wielu kursach, treningach, warsztatach i szkoleniach uzupełniających posiadaną wiedzę i umiejętności, wśród których można wymienić:

   • Business&You Davida Neenana
   • Inteligencja Emocjonalna Daniela Golemana
   • Akademia Zarządzania w INSEAD w Fontainebleau
   • HP Business Academy w Wiedniu
   • Jestem absolwentem programu Art&Science of Coaching kanadyjskiego Erickson College

Jest członkiem International Coach Federation Global i ICF Polska od roku 2010. Posiada akredytację ICF Global na poziomie PCC.
Od marca 2012 pełnię funkcję dyrektora Oddziału ICF Mazowsze.
Zajmuje się problematyką psychologii biznesu, szczególnie tematyką nowoczesnego przywództwa. W swojej pracy szeroko korzystam z narzędzi psychometrycznych Hogan Assessment System, do których prowadzenia i interpretacji posiadam odpowiedni certyfikat.

Przez ostatnie kilkanaście lat pełnił wysokie funkcje kierownicze w międzynarodowych korporacjach, zajmując się zarządzaniem wieloosobowymi zespołami w obszarach sprzedaży i marketingu. W czasie swojej kariery zawodowej zawsze wspierał rozwój zawodowy swoich pracowników, dzięki czemu kilkudziesięciu z nich osiągnęło pozycje kierownicze, zarówno na szczeblu średnim jak i najwyższym.
Nabyte doświadczenie, wiedza i umiejętności pozwoliły mu stać się efektywnym coachem, mentorem i trenerem biznesowym.

Aktualnie jest coachem i mentorem dla ponad dwudziestu menedżerów średniego i wyższego szczebla. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla działów handlowych z zakresu umiejętności sprzedaży, negocjacji i komunikacji oraz dla wyższej i średniej kadry zarządzającej z zakresu: zarządzania, przywództwa, coachingu i autoprezentacji. Do chwili obecnej przeprowadził ponad 1100 godzin sesji coachingowych.

Opracował unikalny program „Szkoła Młodych Liderów” wspierający rozwój młodych, niedoświadczonych kierowników, będący połączeniem intensywnych warsztatów rozwijających umiejętności przywódcze z dedykowanymi indywidualnymi sesjami coachingowymi.

Jest twórcą programu „Mózg lidera” – nowatorski cykl warsztatów, pokazujących sposób wykorzystania wiedzy o mózgu w obszarach zarządzania i przywództwa.

Specjalizuje się w pracy z młodymi menedżerami, którzy niedawno otrzymali, bądź lada chwila otrzymają pierwszą nominację na stanowisko kierownicze i stają przed nowymi, nieznanymi dotychczas wyzwaniami oraz młodymi osobami, które w swoich firmach należą do grupy tzw. High Potentials, czyli takimi, którym ich firmy przedstawiły w ich ścieżce rozwoju awans organizacyjny.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. Kopiowanie w celach komercyjnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą jest zabronione zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83).