POZYSKANIE KAPITAŁU POPRZEZ RYNEK GIEŁDOWY – DLA KOGO, KIEDY, JAK I Z KIM?

Proponujemy nowy program szkolenia dla właścicieli i kadry zarządzającej firm (również rodzinnych) dotyczący funkcjonowania podmiotów na rynku publicznym. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami uzyskania finansowania z rynku kapitałowego poprzez emisję akcji bądź obligacji, jak również przybliżenie możliwości, jakie daje firmom obecność na rynku giełdowym. Rynek giełdowy jest dobrym miejscem do pozyskania kapitału na realizację projektów inwestycyjnych i akwizycji, zwłaszcza takich których nie dałoby się sfinalizować poprzez kredyty i środki własne. Upublicznienie przez Giełdę to sposób na rozwiązanie problemu sukcesji w firmach rodzinnych. Obecność na giełdzie wpływa na zwiększenie prestiżu i rozpoznawalności marki. Akcjami firmy można płacić za przejmowane przedsiębiorstwa. Notowanie papierów wartościowych na rynku, to również budowanie track rekordu na rzecz uzyskania tańszego i łatwiejszego pozyskania kapitału w przyszłości. Inwestorzy „wymuszają” spojrzenie na firmę z szerszej, a tym samym lepszej perspektywy.

Cele szkolenia:

   • Zdobycie wiedzy na temat instrumentów, które może wyemitować firma (akcje, obligacje) oraz ich specyfiki
   • Poznanie form finansowania zewnętrznego
   • Poznanie oferty Giełdy Papierów Wartościowych dla przedsiębiorców
   • Uzyskanie informacji, kiedy spółka może wejść na rynek giełdowy
   • Zmierzenie się z dylematami, jakie mogą towarzyszyć upublicznieniu firmy
   • Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat skutecznego wprowadzenia firmy na Giełdę

Korzyści ze szkolenia:

   • Wiedza na temat właściwego dla firmy w danym etapie rozwoju finansowania zewnętrznego
   • Poznanie motywów firm debiutujących na giełdowym parkiecie oraz możliwych ścieżek rozwoju biznesu
   • Swobodne poruszanie się po stronach internetowych i źródłach informacji niezbędnych dla przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem kapitałowym
   • Przejście przez proces przygotowania do debiutu giełdowego „krok po kroku”
   • Otrzymanie kluczowych informacji na temat podmiotów doradczych działających na rynku
   • Nabycie umiejętności wykorzystywania wartości właściciela/osoby zarządzającej na rzecz budowania trwałych wartości firmy

Adresaci szkolenia:
Uczestnikami szkolenia mogą być właściciele firm, przedstawiciele zarządu, dyrektorzy finansowi organizacji, planujący dalszy rozwój firmy, analizujący koszt kapitału zewnętrznego z różnych źródeł oraz zdecydowani na wprowadzenie firmy na giełdę.

Forma szkolenia:
Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu teoretycznego połączonego z warsztatem praktycznym, podczas którego uczestnicy zdobędą skondensowaną wiedzę na temat przygotowania spółki do debiutu giełdowego, jak również wskazówki odnośnie budowania wartości firmy dla inwestorów, jak również wyboru firm doradczych, z którymi współpraca jest niezbędna przy upublicznianiu spółki.

Ekspert:

Beata Kacprzyk – Ekspert w dziedzinie rynków kapitałowych, konsultant, trener i coach (MLC)

BEATA KACPRZYK – Ekspert w dziedzinie rynków kapitałowych, konsultant, trener i coach (MLC)

Absolwentka Polish Open University, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego Warszawie oraz Podyplomowych Studiów w zakresie Metod Wyceny Spółki Kapitałowej w Szkole Głównej Handlowej.
Ukończyła Studium Coachingu Multil-Level Coaaching, metody pozwalającej zbadać przyczyny różnych zachowań i reakcji, zadbać o potrzeby, zrozumieć możliwości i ograniczenia człowieka, które związane są z funkcjonowania w określonym środowisku, są wynikiem wychowania, czy przyjętego systemu wartości oraz ich wpływ na życie osobiste i rozwój zawodowy.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie współpracy z przedsiębiorcami zainteresowanymi pozyskaniem finansowania zewnętrznego oraz wprowadzeniem firmy na giełdę oraz utrzymywania długofalowych relacji biznesowych. Jest praktykiem w zakresie wystąpień publicznych, w kraju i zagranicą, prowadzenia prezentacji i kontaktów z mediami. Wieloletni pracownik Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, autorka i organizatorka „Warsztatów Regionalnych dla Przedsiębiorców”.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. Kopiowanie w celach komercyjnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą jest zabronione zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83).