Coaching sprzedaży

Frame Left

Coaching sprzedaży dedykujemy handlowcom, negocjatorom i sprzedawcom.

Proces ten widzimy jako wsparcie Klienta w uruchamianiu jego świadomości osiągania lepszych rezultatów w pracy na stanowiskach front-line, wymagających szczególnie wysokich zdolności z zakresu komunikacji i negocjacji, panowania nad emocjami, zarządzania stresem, asertywności.Pomagamy Klientowi odkrywać jego mocne strony, które pozwalają na uzyskiwanie lepszych rezultatów sprzedażowych i negocjacyjnych mających przełożenie na wyniki ekonomiczne firmy.