Sky is the limit – motywowanie bez mitów

Cel: pogłębienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu motywowania; podniesienie umiejętności motywowania pozafinansowego; kształtowanie postawy osobistej odpowiedzialności za motywację własną i budowanie ducha zespołu.

Zagadnienia:

  • Istota motywowania
  • Analiza czynników podnoszących poziom motywacji
  • Analiza typowych błędów w motywowaniu i angażowaniu personelu
  • Znaczenie informacji zwrotnej (feedback) w motywowaniu do pracy
  • Potrzeba uznania i akceptacji
  • Uświadamianie kluczowej roli postawy i zachowań lidera w budowaniu ducha zespołu, rozwiązywania trudnych sytuacji, zapobiegania konfliktom