Asertywność w relacjach zawodowych

Cel: nabycie umiejętności zachowań asertywnych w różnych sytuacjach zawodowych.

Zagadnienia:

  • Co to jest asertywność – zasady zachowania asertywnego
  • Pojęcie granic osobistych – wyznaczanie granic własnych, respektowanie granic innych ludzi
  • Wyrażanie oczekiwań w jasny i bezpośredni sposób, asertywna odmowa, wyrażanie i przyjmowanie krytyki, konstruktywna pochwała
  • Asertywność w pracy
  • Ćwiczenie umiejętności asertywnych w relacjach z klientami, pracownikami