Radzenie sobie ze stresem

Cel: nabycie wiedzy o mechanizmach powstawania stresu, poznanie własnego organizmu pod kątem wrażliwości na stres oraz poznanie technik antystresowych.

Zagadnienia:

  • Stres i wypalenie
  • Ja i stres – autodiagnoza
  • Pozytywne i negatywne aspekty stresu – kiedy i jak go wykorzystać
  • Elementy treningu antystresowego
  • Techniki szybkiego relaksowania się i usuwania napięć
  • Mój plan działania – opracowanie indywidualnej ścieżki pracy w zakresie radzenia sobie ze stresem