Coaching menedżerski

Frame Left

Coaching menedżerski dedykujemy kadrze menedżerskiej.

Proces ten widzimy jako wsparcie Klienta w uruchamianiu jego świadomości osiągania lepszych rezultatów, eliminowania przekonań hamujących jego skuteczność zawodową i szansę na osiąganie sukcesów.

Coaching dla tej grupy odbiorców prowadzi do uruchamiania mechanizmów i możliwości poprawy relacji i współpracy w zespole, lepszej organizacji pracy, dostrzegania potrzeb poszczególnych członków zespołu. Pozwala także na otwarcie się na rozwój samego coachowanego, wskazując na jego obszary wymagajace wsparcia.

Wspomagamy menedżerów w odkrywaniu ich mocnych stron, w samorealizacji, większej efektywności zarządczej i umiejętności korzystania z coachingowego stylu zarządzania.