Trening kreatywności

Cel: rozwijanie zdolności twórczego myślenia, podejmowania decyzji, poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań problemów i zadań a także rozpoznawania osobistych zasobów kreatywności.

Zagadnienia:

  • Czym jest twórcze myślenie?
  • Podstawowe zasady twórczego myślenia
  • Etapy procesu twórczego
  • Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia
  • Metody i techniki generowania kreatywnych pomysłów