Profesjonalna obsługa klienta

Cel: pogłębienie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności profesjonalnej obsługi klienta, posługiwania się językiem korzyści, asertywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach; kształtowanie postawy otwartości na klienta i świadomości posiadania osobistego wpływu na kreowanie wizerunku Firmy.

Zagadnienia:

  • Zasady obsługi klienta
  • Skuteczna komunikacja z klientem, sztuka aktywnego słuchania
  • Rola autoprezentacji w tworzeniu pozytywnego wizerunku Firmy
  • Komunikacja niewerbalna
  • Asertywność w obsłudze klienta
  • Telefon – ważne narzędzie w profesjonalnej obsłudze klienta