NEUROCOACHING

NEUROCOACHING

Czym jest Neuro Coaching?

Odpowiada Dariusz Niedzieski:

„Neuro Coaching NIE jest kolejnym rodzajem/sposobem/modyfikacją coachingu „zwykłego” (w tej chwili przychodzi zapewne każdemu do głowy szereg określeń, które poprzedzają słowo „coaching” i które z założenia mają rozróżniać ten rodzaj coachingu od coachingu „saute”).

Jest raczej wskazówką, czy podkreśleniem, że w naszej pracy Neuro Coacha (której celem jest, jak w każdym procesie coachingowym, pomoc naszym klientom w dotarciu i w pełnym wykorzystaniu ich wewnętrznego potencjału), stosujemy wszystkie ważne dla skutecznego coachingu odkrycia naukowo zweryfikowanej platformy, jaką jest neurobiologia. Z naszego doświadczenia wiemy, że jeżeli w rozmowie ze sceptycznie nastawionym klientem prezentujemy mu podstawy naukowe coachingu, oparte na odkryciach neurobiologii, pozwala to łatwiej go przekonać do idei coachingu.
Kiedy David Rock wyjaśniał neurobiologowi Jeffreyowi Schwartzowi czym jest coaching, ten odpowiedział: „Och, wiem, czym jest coaching… . To sposób na moderowanie kierowanego przez nas samych procesu neuroplastyczności”.
Właśnie zdolność neuroplastyczności, czyli umiejętność przemiany wewnątrz mózgu na skutek działania jego samego jest tym, co nie tylko powoduje, że proces coachingu jest możliwy, ale leży u podstaw rozwoju ludzkiego umysłu.
Według przyjętego przez nas rozróżnienia, o Neuro Coachingu mówimy wtedy, gdy coach w swojej pracy stosuje i wykorzystuje wszelkie odkrycia neurobiologii (zwanej też neuronauką) w celu ułatwienia, wzmocnienia efektów i optymalizacji procesu coachingowego.

Neuro Coach jest świadom, że gdy tworzą się nowe połączenia neuronalne w mózgu klienta, może nastąpić zmiana sposobu jego myślenia, jego przekonań, również prezentowanych emocji.”

EKSPERT:

DARIUSZ NIEDZIESKI – coach, mentor, trener biznesu

DARIUSZ NIEDZIESKI – coach, mentor, trener biznesu

DN

Absolwent Politechniki Warszawskiej – Wydziału Mechatroniki oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Studia Podyplomowe. Ukończył Studia Doktoranckie, przygotowując pracę doktorską „Rola średniego szczebla zarządzania w sytuacjach kryzysowych w firmie”.

Uczestniczył w wielu kursach, treningach, warsztatach i szkoleniach uzupełniających posiadaną wiedzę i umiejętności, wśród których można wymienić:

   • Business&You Davida Neenana
   • Inteligencja Emocjonalna Daniela Golemana
   • Akademia Zarządzania w INSEAD w Fontainebleau
   • HP Business Academy w Wiedniu
   • Jestem absolwentem programu Art&Science of Coaching kanadyjskiego Erickson College

Jest członkiem International Coach Federation Global i ICF Polska od roku 2010. Posiada akredytację ICF Global na poziomie PCC.
Od marca 2012 pełnię funkcję dyrektora Oddziału ICF Mazowsze.
Zajmuje się problematyką psychologii biznesu, szczególnie tematyką nowoczesnego przywództwa. W swojej pracy szeroko korzystam z narzędzi psychometrycznych Hogan Assessment System, do których prowadzenia i interpretacji posiadam odpowiedni certyfikat.

Przez ostatnie kilkanaście lat pełnił wysokie funkcje kierownicze w międzynarodowych korporacjach, zajmując się zarządzaniem wieloosobowymi zespołami w obszarach sprzedaży i marketingu. W czasie swojej kariery zawodowej zawsze wspierał rozwój zawodowy swoich pracowników, dzięki czemu kilkudziesięciu z nich osiągnęło pozycje kierownicze, zarówno na szczeblu średnim jak i najwyższym.
Nabyte doświadczenie, wiedza i umiejętności pozwoliły mu stać się efektywnym coachem, mentorem i trenerem biznesowym.

Aktualnie jest coachem i mentorem dla ponad dwudziestu menedżerów średniego i wyższego szczebla. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla działów handlowych z zakresu umiejętności sprzedaży, negocjacji i komunikacji oraz dla wyższej i średniej kadry zarządzającej z zakresu: zarządzania, przywództwa, coachingu i autoprezentacji. Do chwili obecnej przeprowadził ponad 1100 godzin sesji coachingowych.

Opracował unikalny program „Szkoła Młodych Liderów” wspierający rozwój młodych, niedoświadczonych kierowników, będący połączeniem intensywnych warsztatów rozwijających umiejętności przywódcze z dedykowanymi indywidualnymi sesjami coachingowymi.

Jest twórcą programu „Mózg lidera” – nowatorski cykl warsztatów, pokazujących sposób wykorzystania wiedzy o mózgu w obszarach zarządzania i przywództwa.

Specjalizuje się w pracy z młodymi menedżerami, którzy niedawno otrzymali, bądź lada chwila otrzymają pierwszą nominację na stanowisko kierownicze i stają przed nowymi, nieznanymi dotychczas wyzwaniami oraz młodymi osobami, które w swoich firmach należą do grupy tzw. High Potentials, czyli takimi, którym ich firmy przedstawiły w ich ścieżce rozwoju awans organizacyjny.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. Kopiowanie w celach komercyjnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą jest zabronione zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)