Znaki cywilizacji

Cel: nabycie wiedzy o mechanizmach powstawania stresu i wypalenia zawodowego, poznanie własnego organizmu pod kątem wrażliwości na stres, ćwiczenia technik antystresowych; kształtowanie postawy świadomego reagowania na sytuacje stresowe.

Zagadnienia:

  • Stres i wypalenie
  • Ja i stres – autodiagnoza
  • Pozytywne i negatywne aspekty stresu
  • W jaki sposób szybko zrelaksować się i usuwać napięcia
  • Techniki antystresowe – ćwiczenia
  • Mój plan działania – opracowanie indywidualnej ścieżki pracy w zakresie radzenia sobie ze stresem