Magia wystąpień – sztuka wystąpień publicznych

Cel: nabycie wiedzy o sztuce profesjonalnych wystąpień, umiejętności efektywnego osiągania zamierzonych celów i kreowania pozytywnego wizerunku własnej osoby.

Zagadnienia:

  • ABC języka ciała: podstawowe gesty i postawy
  • Umiejętność odczytywania znaczeń języka ciała w relacjach z innymi
  • Autoprezentacja – o czym mówi moje ciało
  • Świadome wywieranie wpływu na innych
  • Operowanie głosem – ćwiczenia
  • Przygotowanie konspektu wystąpienia
  • Trema – jak sobie z nią radzić