W centrum uwagi

Cel: Pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności profesjonalnego prowadzenia prezentacji, spotkań, zebrań; korzystania z technik wywierania wpływu na odbiorcę; kształtowanie postawy osobistej odpowiedzialności za przekaz kierowany do audytorium.

Zagadnienia:

  • Jak skutecznie komunikować się z odbiorcami
  • Pozytywna autoprezentacja
  • Techniki wywierania wpływu
  • Rola przekazu niewerbalnego
  • Jak radzić sobie z własnymi emocjami, tremą
  • Techniki odpowiadania na pytania, rozwiewania wątpliwości uczestników