Wyzwolony potencjał – jak twórczo rozwiązywać problemy?

Cel: pogłębienie wiedzy i rozwijanie zdolności twórczego myślenia w poszukiwaniu niekonwencjonalnych rozwiązań zadań i problemów; wyzwalanie osobistych zasobów kreatywności i kształtowanie postawy twórczej.

Zagadnienia:

  • Czym jest twórcze myślenie?
  • Podstawowe zasady twórczego myślenia
  • Etapy procesu twórczego
  • Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia
  • Metody generowania kreatywnych pomysłów
  • Techniki twórczego rozwiązywania problemów