Negocjacje

Cel: Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia negocjacji

Zagadnienia:

  • Projektowanie optymalnego przebiegu negocjacji
  • Przygotowanie indywidualnej strategii podejścia do negocjacji
  • Techniki negocjacyjne, ustępowania i żądania ustępstw
  • Techniki finalizowania negocjacji
  • Taktyki i kontrataki negocjacyjne. Identyfikacja i przełamywanie gier stosowanych przez partnera
  • Monitorowanie rozmowy w kierunku szukania konstruktywnych rozwiązań
  • Typy komunikacyjne negocjatorów
  • Jak budować swój wpływ na rozmówcę?
  • Jak prowadzić rozmowę w wybranym przez siebie kierunku w sposób niezauważalny dla odbiorcy
  • Jak uodpornić się na próby manipulowania ze strony partnerów biznesowych