Oswoić konflikt

Cel: pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów powstawania sytuacji konfliktowych; doskonalenie umiejętności rozpoznawania konfliktów, reagowania na nie oraz konstruktywnego ich rozwiązywania; kształtowanie postawy osobistej odpowiedzialności za rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Zagadnienia:

  • Mechanizmy powstawania konfliktu
  • Rodzaje konfliktów
  • Konflikt – unikać, tłumić czy być przygotowanym
  • Skuteczne działanie w konflikcie
  • Rozpoznawanie działań manipulacyjnych – strategie radzenia sobie z nimi
  • Konflikty zespołowe – techniki ich rozwiązywania (mediacje, negocjacje)