Profesjonalna rozmowa handlowa

Cel: dostarczenie uczestnikom wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu prowadzenia profesjonalnej rozmowy handlowej z wykorzystaniem sztuki zadawania pytań i argumentacji; kształtowanie postawy zaangażowania i osobistej odpowiedzialności za rezultat prowadzonej rozmowy.

Zagadnienia:

  • Budowanie pozytywnych relacji z Klientem
  • Etapy rozmowy handlowej
  • Jak sprzedać korzyści?
  • Skuteczne zadawanie pytań
  • Budowanie argumentacji
  • Radzenie sobie z obiekcjami
  • Zamykanie rozmowy handlowej