Referencje

Wkręt-Met Sp. z o.o.

Firma People of Progress przygotowała i zrealizowała dla Działu Wsparcia Sprzedaży Wkręt-Met Sp. z o.o. 32-godzinny program Akademii Profesjonalnego Sprzedawcy.

Program opracowany na bazie szczegółowej analizy potrzeb zakładał m. in. doskonalenie kompetencji w zakresie profesjonalnej sprzedaży przez telefon (rozmowy przychodzące i wychodzące) oraz Internet (sklep firmowy); poznanie technik efektywnej komunikacji werbalnej, typologii osobowości, technik asertywnych oraz technik radzenia sobie z własnymi emocjami w sytuacjach trudnych. Uczestnicy mieli także możliwość indywidualnej pracy i konsultacji z trenerką w systemie „On The Job” (na stanowiskach pracy), otrzymując szczegółowe informacje zwrotne.

Wysoki poziom merytoryczny szkolenia, dzielenie się własnym doświadczeniem, umiejętność elastycznego dostosowania się do potrzeb grupy, przykłady z życia codziennego oraz przyjazna atmosfera jaką zapewniła Prowadząca sprawiły, że uczestnicy bardzo pozytywnie odebrali szkolenie. Również materiały szkoleniowe i komunikacja zarówno z firmą People of Progress, jak i trenerką prezentowała bardzo wysoki poziom.

Z przyjemnością mogę polecić People of Progress jako zaangażowanego i profesjonalnego partnera w realizacji programów szkoleniowo-doradczych.

9 listopada 2020r.,

Dyrektor Personalny

INTER CARS S.A.

Na przełomie kwietnia i maja 2020 firma People of Progress przeprowadziła serię kilku warsztatów Efektywnej Komunikacji przygotowanej na bazie symulacji RAVEN 13, które odbyły się w wersji on-line w dogodnym dla każdego uczestnika miejscu. Do warsztatów wytypowaliśmy 15 kierowników oddziałów z naszej grupy oraz 5 menedżerów wyższego szczebla. Forma szkolenia była dla nas nowatorska, pierwszy raz mieliśmy do czynienia z grą strategiczną. Byłem pod wrażeniem jak sprawnie za pomocą gry można wprowadzać wprowadzany materiał w życie oraz jak bardzo przybliżało to poszczególne grupy do realizacji celu. Zdobytą wiedzę można było sprawdzić od razu w praktyce, wyciągać wnioski z niepowodzeń. Dość powiedzieć, że pomiędzy pierwsza a drugą symulacją wynik został potrojony! Wspólna gra zintegrowała zespoły, wisienką na torcie był wynik który stanowił poziom 95% historycznych wyników wszystkich zarejestrowanych gier. Dało to olbrzymią satysfakcję i poczucie dobrze wykonanej pracy zespołowej. Od tamtego czasu zespół współpracuje ze sobą ma wysokim poziomie, czego efektem jest najlepsza realizacja planów, najwyższa dynamika r/r przez naszą grupę w kraju mimo trudnej sytuacji rynkowej.

Myślę, że warsztaty przeprowadzone przez People of Progress w znacznej mierze przyczyniły się do sukcesu naszej grupy. Mogę z czystym sumieniem polecić tego typu warsztaty, sam wziąłem w nich udział, uważam to za bardzo ciekawą alternatywę do tradycyjnych szkoleń.

23 września 2020r.,

Dyrektor ds. handlowych Grupa Poznań

INTER CARS S.A. Dyrektor Swarządz

AUTO ID Piotr Kopka

Z przyjemnością rekomenduję współpracę z Firmą People of Progress – Jolanta Sławińska z siedzibą w Warszawie w zakresie zrealizowanych dla potrzeb pracowników firmy AUTO ID Piotr Kopka szkoleń zamkniętych.

Współpraca naszych Firm rozpoczęła się w 2017r. W ostatnim czasie nasi pracownicy uczestniczyli w szkoleniach pt.: „Akademia Kasjera” oraz „Akademia Sprzedawcy”, które odbyły się 14-15-16.10.2019r. oraz 21-22.10.2019r. w Łodzi.

Trener mgr. Jolanta Sławińska wyróżniała się wysoką wiedzą i kompetencjami w zakresie omawianej tematyki, wykazała otwartość i gotowość do wyjaśnienia problemów i wątpliwości, a omawiane treści były przekazane w sposób przystępny i zrozumiały w atmosferze, która sprzyjała wymianie doświadczeń.

Wysoka efektywność zajęć, profesjonalne podejście, przygotowanie merytoryczne oraz fachowo opracowane materiały dydaktyczne miały istotny wpływ na zadowolenie wszystkich uczestników, co wynika z wysokiej ogólnej oceny szkoleń jak również pozwoli na wykorzystanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić Firmę People of Progress – Jolanta Sławińska jako kompetentnego partnera w realizacji przedmiotowych szkoleń.

7 stycznia 2020r.,

Piotr Kopka

„TJT” ŻAK I SPÓŁKA Spółka Jawna

Firma Szkoleniowa PEOPLE of PROGRESS Jolanta Sławińska, przeprowadziła na nasze zlecenie w 2019 roku, cykl szkoleń pod nazwą „Akademia Kasjera”, współfinansowanych przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)

Podczas przygotowania i realizacji szkoleń, firma PEOPLE of PROGRESS wykazała się dużą sprawnością oraz profesjonalizmem. Trenerka prowadząca zajęcia zaprezentowała szeroką wiedzę oraz doświadczenie w omawianych zagadnieniach. Zakres merytoryczny szkolenia był w pełni dostosowany do potrzeb uczestników. Sposób realizacji zajęć angażował pracowników do aktywnego udziału w warsztatach. Z przyjemnością rekomendujemy firmę PEOPLE of PROGRESS Jolanta Sławińska, jako doświadczonego partnera gwarantującego wysoki poziom świadczonych usług. Wysoka elastyczność i otwartość wobec klienta stanowią niewątpliwie wizytówkę firmy.

31 października 2019r.,

Dyrektor ds. Finansów i Administracji

INTER CARS S.A.

Na przełomie 2017 i 2018 roku firma People of Progres przeprowadziła serię kilkunastu szkoleń z zakresu sprzedaży i dobrych praktyk handlowych dla ponad 70-osobowej grupy pracowników. Pomimo ogromnego zróżnicowania uczestników firma People of Progress na każdym kroku wykazywała się zrozumieniem naszych potrzeb i elastycznością we współpracy. Przykładem tego były indywidualne sesje z dosprzedaży ze sprzedawcami dopasowane do aktualnych promocji, co pozwoliło na otwarcie się wielu pracowników i zmianę sposobu myślenia o aktywnej sprzedaży. Nie bez znaczenia było też olbrzymie doświadczenie z psychologii u prelegentów oraz znajomość organizacji. Uczestniczący w szkoleniach pracownicy doceniali szeroki zakres tematyki i ciekawych prelegentów. Całość miała istotny udział we wzroście dynamiki sprzedaży, plasując nasz region w czołówce krajowej.

Szkolenia zostały dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – na każdym kroku mogliśmy liczyć na wsparcie w sprawach formalnych, które było podparte dużym doświadczeniem i charakteryzowało się sprawnością i szybkością działania. Firma People of Progress zasługuje na zaufanie i polecenie. Cała współpraca na przestrzeni miesięcy przebiegała w przyjaznej, wręcz rodzinnej atmosferze.

17 stycznia 2019r.,

Dyrektor ds. handlowych Inter Cars Grupa Filialna Poznań,

Dyrektor Filii Swarzędz

Centralny Ośrodek Sportu

W 2017r. firma People of Progress Jolanta Sławińska zrealizowała dla Centralnego Ośrodka Sportu cykl szkoleń:

„Skuteczne negocjacje w biznesie”

„Profesjonalna obsługa klienta z technikami sprzedaży”

„Obsługa klienta – standardy z elementami wielokulturowości”

„Zarządzanie sprzedażą”

Szkolenia przeprowadzone zostały starannie, z zachowaniem wymaganych standardów jakościowych oraz z niewątpliwą znajomością nowoczesnych technik trenerskich.

Firma zrealizowała szkolenia w oparciu o przeprowadzoną wewnętrzną analizę oczekiwań Centralnego Ośrodka Sportu i wyniki pogłębionej analizy potrzeb rozwojowych zebrane, w zależności od grupy docelowej, w ankietach oraz w formie wywiadów moderowanych. Szkolenia miały formę warsztatów, w wyniku których powstały raporty poszkoleniowe nakreślające kierunki dalszego rozwoju dla grup objętych szkoleniami.

Wysoki poziom merytoryczny szkoleń potwierdziły również bardzo dobre wyniki z ankiet ewaluacyjnych, wypełnianych przez uczestników.

Z przyjemnością polecamy firmę People of Progress – Jolanta Sławińska jako godnego partnera biznesowego wzmacniającego pożądane, przez organizację, kompetencje pracowników.

23 kwietnia 2018 r.,

Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu

Kierownik Działu Rozwoju i Zarządzania Organizacją, Centralny Ośrodek Sportu

Ministerstwo Obrony Narodowej

Zaświadczam, że firma People of Progress – Jolanta Sławińska zrealizowała na rzecz Biura ds. Umów Offsetowych Ministerstwa Obrony Narodowej projekt szkoleniowy pn. Intensywny trening negocjacyjny – symulacje negocjacyjne. Szkolenie zostało przeprowadzone w dniach 14-15 listopada 2016 r. (I grupa) oraz 22-23 listopada 2016 r. (II grupa), łącznie dla 14 osób.

Realizacja projektu obejmowała analizę potrzeb szkoleniowych w oparciu o model kompetencji, spotkanie grupy fokusowej i wywiad bezpośredni, przeprowadzenie szkolenia oraz pomiar efektywności szkolenia poprzez przeprowadzenie ankiet oceny szkolenia oraz pre-testów i post-testów kompetencji.

Usługa została wykonana należycie, zaś zarówno strona organizacyjna, jak i merytoryczna szkolenia zostały ocenione wysosko przez uczestników szkolenia.

styczeń 2017 r.,

Komisja Nadzoru Finansowego

Niniejszym zaświadczamy, że firma People of Progress z siedzibą w Warszawie przy ulicy Askenazego 7/35, we wrześniu 2016 roku zrealizowała dla kadry kierowniczej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego szkolenie na temat „Jak mówić, aby nas słuchali”.

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i z należytą starannością. Zakres szkolenia został dopasowany do potrzeb uczestników, a osoby prowadzące szkolenie wykazały się dużą wiedzą merytoryczną, zaangażowaniem i wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi.

Łącznie w powyższym szkoleniu uczestniczyły 23 osoby.

listopad 2016 r.,

Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.

Pragniemy wyróżnić i polecić firmę People of Progress jako solidnego i doświadczonego dostawcę usług szkoleniowych. Zrealizowane dla naszej firmy w czerwcu 2016 roku szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności sprzedażowych i psychologii perswazji było na bardzo wysokim poziomie merytorycznym.
Prowadzący wykazał się doskonałą znajomością tematu. Ciekawa forma warsztatów oraz dużo przykładów praktycznych pozwoliło nam na szybsze przyswojenie przedstawionych zagadnień.

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny, z należytą starannością, co w pełni spełniło nasze oczekiwania.

czerwiec 2016 r.,

Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o..

W dniu 12.06.2016 r., firma People of Progress – Jolanta Sławińska, po raz kolejny organizowała i poprowadziła dla naszej firmy Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. piknik rodzinny, w wydarzeniu wzięło udział ok. 1700 osób. Firma przygotowała wiele różnych atrakcji w tematyce zaproponowanej przez naszą firmę i wszystkie elementy programu zostały zrealizowane z dbałością o detale świadczącą o najwyższym poziomie wiedzy fachowej i doświadczeniu w zakresie organizacji tego typu imprez. Dobrze przygotowana oferta, zrozumienie potrzeb klienta, kreatywność oraz duży wybór rozwiązań były niewątpliwie kluczem do sukcesu imprezy.

Zaangażowanie, pomysłowość, otwartość na nasze pomysły pozytywna energia organizatorów i animatorów sprawiły, że pracownicy firmy długo będą wspominać to wydarzenie.

Firma People of Progress – Jolanta Sławińska, wykazała się bardzo dobrą organizacją pracy i profesjonalnym wykonaniem powierzonych zadań.

Z przyjemnością polecam People of Progress – Jolanta Sławińska, jako rzetelnego, fachowego i solidnego partnera w realizacji projektów eventowych.

czerwiec 2016 r.,

Kierownik ds. Komunikacji i Zaangażowania

INGLOT Sp. z o.o.

Zaświadczamy, iż Firma People of Progress – Jolanta Sławińska wykonała dla Firmy Inglot Sp. z o.o. dwa dwuniowe szkolenia „Doskonalenie umiejętności menedżerskich. Skuteczna komunikacja a efektywność menedżera”. Szkolenia przeprowadzone zostały w maju 2016 roku, a uczestniczyło w nich 35 osób.

Trenerzy People of Progress – Jolanta Sławińska to wykwalifikowani specjaliści, posiadający duże doświadczenie w branży. Prowadzący szkolenia fachowo odpowiadali na pytania uczestników szkoleń, rozwiewali wszelkie ich wątpliwości, a ponadto przeprowadzili ćwiczenia praktyczne, które dodatkowo pozwoliły zrozumieć omawiane zagadnienia z zakresu tematyki szkoleń. Szkolenia przebiegły w miłej i przyjemniej atmosferze, a po ich zakończeniu uczestnicy otrzymali imienne certyfikaty.

Z przyjemnością możemy polecić Firmę People of Progress – Jolanta Sławińska jako solidnego i kompetentnego partnera w zakresie przeprowadzania szkoleń dla kadry menedżerskiej.

czerwiec 2016 r.,

Specjalista ds. Logistyki i szkoleń

Polski Ogród Sp. z o.o.

Polski Ogród Sp. z o.o. O/ZPOW w Skierniewicach zaświadcza, że od września do grudnia 2015 roku zostały zorganizowane i przeprowadzone przez People of Progress – Jolanta Sławińska szkolenia:

Dla kadry menedżerskiej:
– „Sky is the limit” – motywowanie bez limitów” – szkolenie dwudniowe dla dwóch grup
– „Oswoić konflikt – zarządzanie konfliktem” – szkolenie jednodniowe dla dwóch grup
– „Menedżer zarządzania wiedzą” – szkolenie jednodniowe dla dwóch grup

Dla pracowników
– „Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy” – szkolenie jednodniowe dla dwóch grup
– „Zarządzanie sobą w czasie, organizacja pracy” – szkolenie jednodniowe dla dwóch grup
– „Komunikacja nastawiona na przełamywanie stereotypów myślowych” – szkolenie jednodniowe dla czterech grup

W szkoleniach wzięło udział 77 pracowników Zakładu Polski Ogród Sp. z o.o. O/ZPOW w Skierniewicach.
Firma People of Progress – Jolanta Sławińska przygotowała dla nas szkolenia w formie warsztatów uwzględniających potrzeby Zakładu, organizację i kulturę firmy. Wszystkie projekty były bardzo dobrze ocenione przez uczestników, zarówno pod względem merytorycznym jak również profesjonalizmu trenerów prowadzących. Trenerzy byli dobierani do każdego szkolenia tak, by zapewnić najwyższą jakość realizowanych usług i największą ich przydatność dla uczestników.

Współpraca z People of Progress – Jolanta Sławińska układała się bardzo dobrze i przewidujemy realizację innych projektów.

Z przyjemnością rekomenduję People of Progress – Jolanta Sławińska jako godnego i zaufanego partnera w zakresie realizacji projektów szkoleniowych i doradztwa.

luty 2016 r.,

Dyrektor Zakładu, Polski Ogród Sp. z o.o.

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o.
W dniu 21.06.2015 r., firma People of Progress – Jolanta Sławińska, współorganizowała dla naszej firmy Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. Piknik rodzinny, w imprezie wzięło udział ok. 1700 osób.

Otrzymaliśmy wiele propozycji, a wszystkie pomysły zostały zrealizowane z dbałością o detale świadczącą o najwyższym poziomie wiedzy fachowej i doświadczeniu w zakresie organizacji tego typu imprez. Firma People of Progress – Jolanta Sławińska, wykazała się bardzo dobrą organizacją pracy i profesjonalnym wykonaniem powierzonych zadań.

Wydarzeniu towarzyszyła wspaniała atmosfera, nasi pracownicy są bardzo zadowoleni i pragniemy podziękować za zaangażowanie. Z przyjemnością polecam People of Progress – Jolanta Sławińska, jako rzetelnego, solidnego partnera w realizacji projektów eventowych.

grudzień 2015 r.,

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o.

Liberty Motors S.A.
Miło nam poinformować, że w dniach 23 – 24 marca oraz 14 kwietnia 2015r. skorzystaliśmy z usług szkoleniowych firmy People of Progress. Firma przeprowadziła warsztaty dla kadry kierowniczej oraz sprzedawców współpracujących z Liberty Motors S.A. z tematu „Dosprzedaż, czyli cross-selling i up-selling”.

Główne cele szkolenia dotyczyły:

  • zainspirowania sprzedawców dosprzedażą cross-selling i up-sellling
  • wypracowania struktur wypowiedzi pomocnych w oferowaniu sprzedaży
  • ćwiczenia bezpośrednio z klientami podczas odbierania rozmów telefonicznych w call center
  • pracy nad eliminacją błędów i trudnościami jakie sprzedawcy mogą napotkać podczas
   obsługi klienta

Zadania jakie wypracowaliśmy były mierzalne i dzięki temu mogliśmy zweryfikować skuteczność oddziaływania szkolenia w pracy sprzedawców. Po przeprowadzonym badaniu otrzymaliśmy satysfakcjonujący wzrost sprzedaży na produktach, które chcieliśmy promować. Warsztaty przebiegły w atmosferze bardzo dobrej współpracy, zostały przeprowadzone z dużym profesjonalizmem. Wysoko ocenione zostały przygotowanie i umiejętności trenerów. Pragniemy polecić firmę People of Progress jako partnerów w przeprowadzeniu profesjonalnych projektów szkoleniowych dla firm.

2 listopada 2015 r.,

V-ce Prezes Zarządu, Liberty Motors S.A.

Polski Ogród Sp. z o.o.
„Uprzejmie informuję, że firma People of Progress-Jolanta Sławińska zorganizowała oraz przeprowadziła szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej Polskiego Ogrodu Sp. z o.o. z zakresu:

  • Rozwijanie umiejętności kierowniczych (23-24.10.2014)
  • Trudne sytuacje komunikacyjne w pracy (27.10.2014)
  • Negocjacje (4-5.11 oraz 6-7.11.2014)
  • Zarządzanie personelem (12-14.11.2014)
  • Obsługa klienta (20.11.2014)

Łącznie w powyższych szkoleniach uczestniczyło 61 osób.

Firma People of Progress – Jolanta Sławińska, przygotowała dla nas szkolenia w formie warsztatów uwzględniających nasze potrzeby, organizację i kulturę firmy. Wszystkie projekty były bardzo dobrze ocenione przez uczestników, zarówno pod względem merytorycznym, jak również profesjonalizmu trenerów prowadzących. Trenerzy byli dobierani do każdego szkolenia tak, by zapewnić najwyższą jakość realizowanych usług i największą ich przydatność dla uczestników.
Współpraca z People of Progress – Jolanta Sławińska układała się bardzo dobrze i przewidujemy realizację innych projektów.
Z przyjemnością rekomenduję People of Progress – Jolanta Sławińska jako godnego i zaufanego partnera w zakresie realizacji projektów szkoleniowych i doradztwa.”

26 stycznia 2015 r.,

Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Polski Ogród Sp. z o.o.

Poczta Polska S.A.
„W dniach 30-31 maja 2014 roku 26 pracowników Poczty Polskiej S.A. wzięło udział w szkoleniu „Skuteczna komunikacja w zespole jako klucz do sukcesu” organizowanym przez firmę People of Progress.
[…]Szkolenie było przygotowane i przeprowadzone na wysokim poziomie. Program szkolenia został w pełni zrealizowany i pozwolił na wywiązanie się z założeń przyjętych przy jego organizacji. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zawartość merytoryczną szkolenia oraz kompetencje Trenerów. Powyższe pozwala mi rekomendować firmę People of Progress jako partnera w zakresie realizacji szkoleń.”

19 stycznia 2015 r.,

Kierownik Pionu Kapitału Ludzkiego, Region Pionu Kapitału Ludzkiego w Warszawie, Poczta Polska S.A.

Liberty Motors Sp. z o.o.
„People of Progress, organizowała w maju 2014 r. dla naszej spółki Wikingowy Piknik Familijny – imprezę plenerową dla pracowników naszej firmy oraz ich rodzin.
Impreza zakończyła się wielkim sukcesem dzięki profesjonalnemu podejściu organizatora już od etapu planowania do samego przeprowadzenia eventu. Mimo obecności ponad 600 osób doskonale poradzili sobie z zagospodarowaniem czasu każdego uczestnika, stworzyli magiczny klimat, a sama impreza długo była wspominana przez uczestników. Możemy szczerze polecić People of Progress jako rzetelnego partnera”.

29 sierpnia 2014 r.,

Dyrektor Operacyjny, Liberty Motors Sp. z o.o.

Fabryki Mebli „FORTE” S.A.
„W ramach współpracy z firmą People of Progress – Jolanta Sławińska, w 2013 r. Fabryki Mebli „FORTE” S.A. przeprowadziły szkolenia zamknięte z zakresu: „Fundamenty zarządzania podległymi pracownikami”, „Obsługa klienta – aktywna sprzedaż”, „Wspólnie znaczy lepiej”, „Skuteczna rozmowa oceniająca”. (…) Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonych szkoleń, mający odzwierciedlenie w danych uzyskanych z ankiet od uczestników.”

17 grudnia 2013 r.,

Kierownik Kadr i Płac, Fabryki Mebli „FORTE” S.A.

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
„Niniejszym zaświadczamy, iż People of Progress – Jolanta Sławińska zrealizowała projekt szkoleniowy „Organizacja pracy” dla kierowników administracji UKSW w ramach projektu „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie” współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (…) W ankietach ewaluacyjnych uczestnicy przyznali wysokie noty za przygotowanie merytoryczne, jasny i przystępny sposób przekazywania wiedzy, różnorodność komunikacji z uczestnikami oraz umiejętność budowania pozytywnej atmosfery, dzięki której efektywność szkolenia była wysoka.
Usługa została wykonana z należytą starannością i zgodnie z umową. Polecamy People of Progress – Jolanta Sławińska jako solidnego i godnego partnera w zakresie realizacji szkoleń.
Dziękujemy za efektywną i miłą współpracę ”

8 listopada 2013 r.,

Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

EVERSOFT SP. Z O.O
„Firma People of Progress – Jolanta Sławińska zorganizowała i przeprowadziła wiosną 2013r., dwudniowe szkolenie outdoorowe „Efektywna komunikacja w zespole”(…)
Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu merytorycznego szkolenia, rzetelności w przygotowaniu zindywidualizowanego programu, ściśle dopasowanego do potrzeb naszej Firmy oraz sprawności organizacyjnej. Doskonale sprawdziła się forma outdooru połączona z głębokimi omówieniami uzupełnianymi wiedzą merytoryczną. (…)
Z głębokim przekonaniem rekomenduję Firmę People of Progress – Jolanta Sławińska jako godnego zaufania, solidnego partnera biznesowego wyróżniającego się rzetelnością i profesjonalizmem, świetnie dopasowującego zespół trenerski do tematu szkolenia i potrzeb uczestników.”

3 lipca 2013 r.,

Prezes Zarządu, Eversoft Sp. z o. o.

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
„Zaświadczam, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego współpracowało z firmą People of Progress – Jolanta Sławińska (…) w zakresie organizacji szkolenia „Przywództwo” dla pracowników kadry kierowniczej. (…)
Chciałbym podkreślić wysoki poziom usług organizacyjno – administracyjnych, duże dopasowanie do naszych potrzeb oraz szybką reakcję w przypadku dodatkowych oczekiwań z naszej strony. Polecam People of Progress – Jolanta Sławińska jako solidnego i godnego partnera w zakresie organizacji szkoleń.”

16 kwietnia 2013 r.,

Dyrektor Generalny, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
„(…) firma People of Progress przeprowadziła dla Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dwudniowe szkolenie pt. „Budowanie zaangażowania pracowników” (…)
Postawione przez nas wymagania co do formy organizacji szkoleń zostały spełnione, zaś prowadzący szkolenie wykazali się wysokim profesjonalizmem, znajomością tematu oraz zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć. Potrafili stworzyć przyjazną atmosferę i szybko nawiązywali kontakt z uczestnikami. Wiedza i umiejętności trenerów oraz sposób prezentacji materiału zostały ocenione bardzo wysoko.”

7 grudnia 2012 r.,

Dyrektor Generalny, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
„(…) Szkolenie swoim zakresem obejmowało m. in.: budowanie dobrych relacji i otwartej komunikacji w zespole, autodiagnozę własnego typu temperamentu, sytuacje konfliktowe i sposoby ich rozwiązywania, emocje i strategie radzenia sobie z nimi. Chciałbym podkreślić wysoki poziom usług merytorycznych oraz organizacyjno – administracyjnych, duże dopasowanie do naszych potrzeb oraz szybką reakcję w przypadku dodatkowych oczekiwań z naszej strony. Polecam People of Progress jako solidnego i godnego partnera w zakresie przygotowania merytorycznego i organizacji szkoleń.”

20 września 2012 r.,

Dyrektor Generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
„(…) Firma People of Progress (…) we wrześniu i październiku 2011 roku zrealizowała dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego szkolenia na temat „Open space w pracy – szkoła prawdy o nas samych”. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i z należytą starannością. Zakres szkolenia dostosowany był do potrzeb uczestników, a osoba prowadząca szkolenie wykazała się dużą wiedzą merytoryczną, zaangażowaniem i wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi. Łącznie w powyższych szkoleniach uczestniczyły 144 osoby.”

15 listopada 2012 r.,

Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Komisji Nadzoru Finansowego

INTER CARS S.A.
„(…) Firma People of Progress – Jolanta Sławińska przeprowadziła dla Firmy Inter Cars S.A. cykl warsztatów szkoleniowych z zakresu Profesjonalnej Obsługi Klienta, który był realizowany od października 2010 r. do stycznia 2012 r. W szkoleniach uczestniczyło ok. 450 Przedstawicieli Handlowych i Sprzedawców naszej Firmy. Szkolenia miały charakter programów przygotowanych na miarę potrzeb szkolonych grup. Cykl szkoleń (…) został przygotowany i zrealizowany z należytą starannością i spełnił oczekiwania zarówno Kadry Zarządzającej jak i Uczestników.
Pragnę polecić Firmę People of Progress – Jolanta Sławińska jako solidnego partnera w przygotowaniu i przeprowadzeniu profesjonalnych projektów szkoleniowych ”

10 kwietnia 2012 r.,

z-ca Dyrektora SprzedażyInter Cars S.A.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
„(…) Firma People of Progress (…) zrealizowała projekt dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, polegający na opracowaniu Polityki Szkoleniowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Projekt został zrealizowany terminowo i profesjonalnie. Firma w sposób rzetelny wywiązała się ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy (…)”

31 lipca 2012 r.,

Dyrektor Biura Organizacyjno–Administracyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad