Meandry komunikacji – skuteczna komunikacja

Cel: doskonalenie indywidualnych umiejętności komunikowania się z innymi – zbudowanie świadomości znaczenia sprawnej komunikacji w relacjach zawodowych (z uwzględnieniem werbalnych i niewerbalnych aspektów komunikacji).

Zagadnienia:

  • Psychologia kontaktów interpersonalnych – wpływ osobowości na relacje z innymi
  • Techniki komunikacji: zadawanie pytań, odzwierciedlanie, parafrazowanie, jasne wyrażanie oczekiwań, wyrażanie uznania, konstruktywna krytyka, przyjmowanie krytyki
  • Bariery komunikacji interpersonalnej
  • ABC języka ciała
  • Wpływ postrzegania rzeczywistości na komunikację