Mówi Ciało!

Od ciała do emocji, komunikacji i działania.

„Ruch jest tym, dzięki czemu może zacząć się zmniejszać dystans między umysłem a ciałem,
i zadziwiające jest ile możemy się z niego dowiedzieć o każdym z nich.”    B.T. Jones

 

W dobie nowoczesnych technologii paradoksalnie coraz większe znaczenie odgrywają szkolenia bazujące na metodach doświadczeniowych. Z czego wynika ich wartość?

  • Po pierwsze, angażują one uczestników nie tylko na poziomie intelektu, ale także emocji i ciała, opierają się na działaniu i interakcjach międzyludzkich, wykorzystują twórczy potencjał.
  • Po drugie, od dawna wiadomo, że najlepiej uczymy się poprzez doświadczenie.
  • Po trzecie, w sytuacji gdy większość czasu w pracy, a często także w życiu prywatnym, spędzamy przed ekranami przeróżnych urządzeń, żywy kontakt ze sobą, z drugim człowiekiem i możliwość nauki przez doświadczenie wprowadzają element równowagi. Przeciążony ilością bodźców wzrokowych i wielością informacji system ma szanse zregenerować się, a zaniedbywane ciało, pozostałe zmysły i zaangażowana emocjonalnie refleksyjność efektywnie posłużyć do zdobywania wiedzy.

Warsztaty dają możliwość rozwijania umiejętności osobistych i interpersonalnych wykorzystując pracę z ciałem, ruchem kreatywnym, technikami niewerbalnymi i metaforą. Opierają się na założeniu, że umysł i ciało są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie oddziałują. Wykorzystują, a jednocześnie rozwijają kreatywność, spontaniczność, twórczy potencjał jednostek i grupy.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • Emocje wyrażają się poprzez ciało, dobry kontakt z ciałem wzmacnia kompetencje emocjonalne
  • W ciele gromadzą się napięcia wywołane sytuacjami stresogennymi, dobry kontakt z ciałem i znajomość technik relaksacji są niezbędne w utrzymywaniu równowagi i zdrowia
  • Większość naszej komunikacji odbywa się na poziomie niewerbalnym. Znajomość mowy ciała wspiera spójność i skuteczność komunikacji z innymi oraz klarowność i wyrazistość osobistego przekazu.
  • Działanie to ruch. Zwiększając repertuar ruchowy zwiększamy zakres dostępnych zachowań i możliwość adekwatnego reagowania w różnych sytuacjach.
  • Zaangażowanie we współdziałanie i wykorzystywanie niewerbalnych technik komunikacyjnych wzmacniają umiejętności interpersonalne.
  • Uruchomienie twórczego potencjału wzmacnia kreatywność i innowacyjność w pracy.

Warsztaty prowadzi:

IZABELA GUZEK – certyfikowana terapeutka tańcem i ruchem, trener biznesu, psycholog

IZABELA GUZEK – certyfikowana terapeutka tańcem i ruchem, trener biznesu, psycholog

Izabela-Guzek-1024x740-150x150Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów z obszaru pracy z ciałem i terapii poprzez sztukę. Od wielu lat pracuje z ludźmi wspierając ich w rozwoju i zmianach. Prowadzi szkolenia z umiejętności „miękkich” dla pracowników firm i instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych, szkolenia dla innych specjalistów, autorskie warsztaty rozwoju osobistego. Wykorzystuje w swojej pracy podejścia uwzględniające wzajemne oddziaływania ciała i umysłu (Body/Mind Approach).

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. Kopiowanie w celach komercyjnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą jest zabronione zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83).